UNBR, solicitare catre Guvernul Romaniei dupa instituirea starii de urgenta

Data: 23 martie 2020, 14:05 | autor: L.J. | 0 comentarii | 669 afisari

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania condusa de Traian Briciu (foto) a transmis catre Guvernul Romaniei, Senatul Romaniei, Camera Deputatilor, Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei o adresa prin care a solicitat autoritatilor guvernamentale si legiuitoare sa ia in analiza unele masuri cu impact asupra profesiei de avocat, in cadrul pachetului de masuri determinate de combaterea efectelor economice negative generate de starea de urgenta.


Iata adresa UNBR:

"Catre

Guvernul Romaniei
Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban

Senatul Romaniei
Domnului Presedinte Teodor Melescanu

Camera Deputatilor
Domnului Presedinte Marcel Ciolacu

Ministerul Finantelor
Domnului Ministru Vasile-Florin Citu

Ministerul Justitiei
Domnului Ministru Catalin-Marian Predoiu


Instituirea starii de urgenta si masurile de aplicarea a acesteia au condus la restrangerea drastica a activitatii profesiilor liberale in general si a profesiei de avocat in special. Este evident ca in aceasta perioada dificila cursul economic urmeaza un parcurs diferit iar reluarea raporturilor economice si juridice anterioare prezinta un grad ridicat de incertitudine.

In aceste conditii, autoritatile guvernamentale au adoptat o serie de masuri menite sa atenueze deficitul de lichiditate si de solvabilitate din mediul economic prin O.U.G. nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele masuri economic si fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020. Totodata au fost impuse obligatii pentru profesiile care activeaza in mediul juridic (avocati, executor judecatoresti, notari publici) de a continua activitatea. De asemenea, se impun obligatii speciale si in ceea ce priveste salariatii formelor de exercitare a profesiilor juridice.

Continuarea activitatii in aceasta perioada este cu adevarat de interes public. Acest mesaj a fost transmis de structurile de conducere profesionala imediat dupa declansarea starii de urgenta, prin Decizia nr. 85 din 17 martie 2020 a Comisiei Permanente a UNBR (anexata prezentei adrese).

Totusi, avand in vedere ca mediul economic cunoaste o contractie brusca si severa, continuarea activitatii formelor de exercitare a profesiei de avocat este pusa in pericol sub aspect financiar. Masurile adoptate prin art. X din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele masuri economic si fiscal-bugetare sunt utile, dar insuficiente, in multe cazuri, pentru a mentine in conditii optime activitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat si suportul salariatilor acestora.

Pentru asigurarea reala si efectiva iar nu numai declarativa a continuarii activitatii formelor de exercitare a profesiei de avocat autoritatile guvernamentale trebuie sa adopte si masuri de sustinere activa. In acest sens, am solicitat extinderea pachetelor financiare aprobate pentru intreprinderile mici si mijlocii la profesiile juridice legal reglementate (Anexam prezentei comunicatul transmis la 15 martie de UNBR catre Camera Deputatilor, Senatul Romaniei, Guvernul Romaniei si Ministerul Finantelor Publice).

Totodata, in pofida mesajelor constante de continuare a activitatii, trebuie avut in vedere ca unii profesionisti sunt direct si indirect afectati de restrangerea activitatii economice, sociale si administrative din Romania ca urmare a masurilor luate pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 in randul populatiei in mod grav si chiar ireversibil.

Pentru ca acestia sa isi poata desfasura activitatea in continuare se impune acordarea de masuri de sustinere dar si masuri de natura compensatorie pentru intreruperea totala sau partiala (dar drastica) a activitatii ca urmare a efectelor directe sau indirecte a prezentei situatii din tara.

Efectele directe sunt cele decurgand din luarea masurilor de suspendare a majoritatii activitatii jurisdictionale, de asistenta sau reprezentare in fata autoritatilor si cele indirecte ca urmare a constrangerii fara precedent a activitatii economice interne si internationale si inchiderea unor afaceri pentru care avocatii asigura serviciile juridice.

De asemenea, asigurarea serviciilor esentiale pentru justitie depinde si de capacitatea barourilor de a-si adapta activitatea constrangerilor specifice masurilor sanitare. Tehnologizarea acestora impune investitii rapide. Sustinerea acestor investitii asigura trecerea peste acest moment dificil, dar si mai buna functionare a serviciilor de asistenta judiciara in viitor.

In sensul celor expuse, Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), consecventa cu abordarea de o maniera constructiva si viabila economic a problematicii momentului, solicita autoritatilor guvernamentale si legiuitoare ca in cadrul pachetului de masuri determinate de combatere a efectelor economice negative generate de starea de urgenta sa ia in analiza urmatoarele masuri cu impact asupra profesiei de avocat, dar si a altor profesii juridice legal reglementate (notari publici si executori judecatoresti):

I. Masuri privind sustinerea continuarii activitatii formelor de exercitare a profesiei. Masuri pentru sustinerea continuitatii serviciilor barourilor in ratiunea serviciilor de interes public.

1. Extinderea regimului de creditare preferentiala prevazut pentru intreprinderile mici si mijlocii in O.U.G. nr.29/2020 privind unele masuri economice si fiscal – bugetare si la formele de exercitare a profesiei.

Aceasta masura este necesara pentru asigurarea fluxului de lichiditate necesar mentinerii serviciilor profesionale si aparatului de suport in perioada starii de urgenta, dar si in perioada ulterioara acesteia pana la reluarea cursului economic firesc.

2. Acordarea de credite in conditii preferentiale, garantate de stat in proportie de 90%, in vederea achizitionarii de catre formele de exercitare a profesiei de echipamente si programe informatice care sa asigure continuarea activitatii avocatilor in mediul online, inclusiv prin participarea la acte procedurale sau acordarea de consultanta juridica in relatia cu clientii in sistem de videoconferinta . Acestea vor fi inscrise in patrimoniul de afectatiune al formei de exercitare a profesiei de avocat.

Propunem drept criterii de eligibilitate pentru pct.1 si 2:

- mentinerea activitatii formelor de exercitare a profesiei pe durata starii de urgenta si o perioada ulterioara acesteia.
-pentru aceeasi durata, mentinerea contractelor de colaborare sau de indrumare profesionala existente in prezent.

Aceste masuri sunt de natura sa ajute la adaptarea activitatii profesionale in sensul continuarii acesteia cu respectarea stricta a conditiilor de protectie sanitara.

Intrucat nu putem evalua acum regulile privind circulatia cetatenilor in zona intracomunitara si cu atat mai putin extra-comunitara trebuie gandita continuarea activitatii in format care sa asigure deficitul de mobilitate. Aceste investitii sunt benefice si pentru stat deoarece continuarea activitatii intr-un format care sa asigure venituri cat mai bune reprezinta o sursa importanta si pentru bugetul statului.

De asemenea, luand in seama si conditiile de eligibilitate propuse, implementarea acestor masuri vor permite pastrarea in zona activa a profesionistilor, reducand sarcina statului sub aspectul masurilor solicitate la pct. II.

3. Acordarea de credite in conditii preferentiale, garantate de stat in proportie de 90%, structurilor organelor profesiei de avocat – U.N.B.R. la nivel national si barourile la nivel local – in vederea asigurarii conditiilor necesare pentru continuarea activitatii acestora, prin achizitia de echipamente si programe informatice, inclusiv sisteme de videoconferinta, tehnologizarea cu echipamente care sa permita realizarea in mediul on-line a activitatilor de conducere si coordonare a avocaturii la nivel national si, respectiv, local, inclusiv pentru a asigura avocatilor care nu detin astfel de echipamente participarea la acte procedurale in sistem de videoconferinta etc.

4. Amanarea la plata impozitului pe venit pe durata persistentei starii de urgenta si a perioadei de impact economic imediat si scutirea de plata penalitatilor de intarziere aferente acestei perioade.

In acest sens reiteram solicitarile inaintate prin scrisoarea din data de 16 martie 2020, prin care am solicitat:

-Amanarea platii impozitului pe venit, aferent veniturilor realizate in anul fiscal 2019, pana la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta;

-Amanarea calculului majorarilor de intarziere si dobanzilor aferente impozitului pe venit pentru anul 2019, pana la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta;

- Amanarea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferente veniturilor realizate in anul fiscal 2019, pana la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta;

-Amanarea calculului majorarilor de intarziere si dobanzilor aferente contributiilor de asigurari sociale de sanatate aferente venitului realizat in anul 2019, pana la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta;

-Suspendarea, respectiv ridicarea tuturor masurilor executorii asupra obligatiilor fiscale scadente pana la data de 01.03.2020, instituite de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pana la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta;

-Prorogarea termenului de colectare a TVA-ului datorat aferent primelor doua trimestre ale anului 2020 pentru data de 25.10.2020 (primul trimestru), respectiv pana la data de 25.02.2021 (al doilea trimestru), iar in cazul obligatiei de colectare si plata a TVA-ului lunar, prorogarea termenului din 25 ale fiecarei luni, cu 6 luni .

-De asemenea, eliminarea plafonului privind regimul de colectare a TVA-ului la facturare la regimul de colectare a TVA-ului la incasare pana la data de 31.12.2020 .

Aceste masuri sunt de natura sa permita avocatilor sa dispuna de lichiditati pentru platile curente necesare mentinerii activitatii. Chiar daca statul va avea o reducere incasarilor, masura va asigura ramanerea multor forme de exercitare a profesiei in sfera contribuabililor solvabili in viitorul apropiat.

II. Masuri de natura compensatorie pentru avocati aflati in imposibilitate totala sau partiala de a continua activitatea profesionala.

Pentru restrangerea activitatii profesionale determinata de masurile impuse de starea de urgenta, precum functionarea cu titlu exceptional a instantelor si parchetelor, dar si reducerea activitatii de consultanta juridica impusa de restrictiile de circulatie si alte masuri de protectie sanitara, se impune acordarea unei indemnizatii compensatorii pentru acei avocati care in aceasta perioada nu realizeaza venituri profesionale apte sa satisfaca cerintele minime de intretinere familiilor acestora.

Masuri de acest gen au fost deja adoptate in alte tari europene precum Italia si Franta.

Propunem ca pentru aceasta masura sa fie eligibili avocatii ale caror venituri s-au redus semnificativ in urma contextului generat de pandemie si care nu au realizat in aceasta perioada venituri declarate mai mari decat venitul brut prevazut de legislatia profesiei de avocat pentru achitarea cotei minime de contributie la sistemul de asigurari al Casei de Asigurari a Avocatilor (respectiv venituri brute mai mici de 2723 lei).

O conditie rezonabila de acordare a indemnizatiei sau de mentinere a indemnizatiei este aceea a declaratiei din partea avocatului ca va participa la activitatile impuse de asistenta judiciara din oficiu in perioada de suport.

Aceste criterii de acordare sau altele de acest gen pot fi analizate de structurile barourilor si filialelor C.A.A. in timp operativ.

III. Masuri pentru protectia sanitara a avocatilor care sunt obligati prin actele normative special adoptate in perioada starii de urgenta sa satisfaca activitatea judiciara de interes public.

Este necesara asigurarea unui tratament egal cu angajatii din sectorul public pentru avocatul care isi desfasoara activitatea sub riscul de contactare a COVID 19 in exercitarea profesiei de avocat ca urmare a participarii la actul de justitie in cazurile urgente si obligatorii decretate prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020, inclusiv pentru membrii familiei acestuia".

Solicitam asigurarea conditiilor de protectie sanitara (masca de protectie, manusi speciale) pentru avocatii care desfasoara activitate judiciara in cazurile urgente si obligatorii decretate prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020. Avand in vedere ca astfel de echipamente sanitare nu sunt disponibile momentan pe piata iar serviciile nu sufera amanare se impune protejarea sana
tatii avocatului".

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.