REVIZUIRE - “Se va socoti de la pronuntarea hotararii”

Data: 10 January 2020, 11:06 | autor: L.J. | 1 comentarii | 553 afisari

Prin Decizia 534/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca tardiva, cererea de revizuire.

 Prin cererea de revizuire inregistrata pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sub nr. x/2018, revizuentii A., B., C. si D. au solicitat, in temeiul dispozitiilor art. 322 pct. 7 C. proc. civ., revizuirea Deciziei civile nr. 142/R din 15 martie 2018 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a IV-a civila.

In motivarea cererii de revizuire s-a aratat, in esenta, urmatoarele:

Prin Decizia nr. 15/05.02.2010 a Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti s-a dispus recuperarea prejudiciului cauzat bugetului Sector 4 Bucuresti, prin efectuarea unor plati nelegale in cuantum de 153.844 RON, reprezentand contravaloare aparatura electrocasnica achizitionata de Primaria Sectorului 4 Bucuresti si repartizata cu titlu gratuit unor salariati din domeniul sanatatii si invatamantului, cu ocazia unor activitati desfasurate in zilele de 1 si 8 martie 2008.

Astfel, prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului, sectia a IX-a civila, de contencios administrativ si fiscal, sub nr. x/2011, reclamantul Primarul Sectorului 4 Bucuresti a solicitat obligarea paratilor E., F., A., B., D. si C. la plata sumei de 153.844 RON, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului local al Sectorului 4 prin efectuarea cheltuielilor fara prevederi bugetare si cu incalcarea Legii Finantelor Publice nr. 273/2006, astfel cum s-a solicitat de catre Curtea de Conturi.

Prin Sentinta civila nr. 2073/24.05.2011 Tribunalul Bucuresti, sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal, a admis exceptia necompetentei materiale si a declinat competenta de solutionare in favoarea Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, pentru 4 dintre cei 6 parati initiali, respectiv pentru A.. B., D. si C. cauza fiind inregistrata pe roiul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, sub nr. x/2011.

Tribunalul Bucuresti, sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal, a retinut cauza spre solutionare, in Dosarul nr. x/2010, numai in ce priveste pe paratele E. si F. (care aveau calitatea de functionar public), pronuntand Sentinta civila nr. 3075/27.09.2011, prin care a respins actiunea formulata de Primarul Sectorului 4, ca neintemeiata, sentinta ce a ramas definitiva si irevocabila, prin nerecurare.

Revizuentii arata ca, prin Sentinta civila nr. 1377/20.02.2012 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost respinsa, ca neintemeiata, actiunea formulata de reclamantul Primarul Sectorului 4 in contradictoriu cu paratii A., B., D. si C., instanta retinand ca in sarcina paratilor nu a putut fi retinuta savarsirea unei fapte ilicite.

Apelul declarat impotriva acestei sentinte de reclamantul Primarul Sectorului 4 a fost respins, ca nefondat, prin Decizia civila nr. 108A/05.02.2013 Tribunalul Bucuresti, sectia a IV-a civila, iar prin Decizia nr. 518/12.03.2014 a Curtii de Apel Bucuresti a fost admis recursul declarat de recurentul-reclamant, a fost casata decizia civila atacata si a fost trimisa cauza spre rejudecarea apelului Tribunalului Bucuresti.

In rejudecarea apelului, prin Decizia civila nr. 1302 din 23.09.2014, Tribunalul Bucuresti, sectia a IV-a civila, a respins, ca nefondat, apelul formulat de apelantul-reclamant Primarul Sectorului 4 Bucuresti si l-a obligat sa plateasca intimatilor suma de 2.000 RON cheltuieli de judecata in apel.

Prin Decizia civila nr. 807/R/08.09.2015, Curtea de Apel Bucuresti, sectia a IV-a civila, a admis recursul formulat de recurentul-reclamant Primarului Sectorului 4 Bucuresti impotriva Deciziei civile nr. 1302A/23.09.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia a IV-a civila, in Dosarul nr. x/2011, in contradictoriu cu intimatii-parati A., B., D. si C.; a casat decizia recurata si a trimis cauza la Tribunalul Bucuresti, pentru rejudecarea apelului.

Prin Decizia civila nr. 982A/01/03/2016, Tribunalul Bucuresti, sectia IV civila, a admis apelul declarat de Primarul Sectorului 4 si, pe fond, a admis actiunea, obligand paratii la plata, in solidar, catre reclamant a sumei de 153.844 RON reprezentand despagubiri.

Impotriva Deciziei nr. 982A/01/03/2016 a Tribunalului Bucuresti, sectia IV civila au formulat recurs paratii A., B., D. si C. care, prin Decizia nr. 142R/15.03.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti a fost respins, ca nefondat.

Impotriva acestei din urma hotarari, respectiv a Deciziei nr. 142R/15.03.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, revizuentii au formulat prezenta cerere de revizuire sustinand ca hotararea supuna revizuirii nu tine cont de Sentinta nr. 3075/27.09.2011 a Tribunalului Bucuresti existand, astfel, hotarari definitive potrivnice date de instante de grade deosebite, in aceeasi pricina, intre aceleasi persoane si avand aceeasi calitate.

Minuta Inaltei Curti:

“Respinge, ca tardiva, cererea de revizuire a Deciziei civile nr. 142/R din 15 martie 2018 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a IV-a civila, formulata de revizuentii A., C., D. si B. Irevocabila”.

Extras din decizia Inaltei Curti:

“La termenul de judecata din 7.03.2019, Inalta Curte a pus in discutia partilor exceptia tardivitatii si a inadmisibilitatii cererii de revizuire si, avand in vedere prioritatea solutionarii exceptiilor de procedura, va analiza preliminar exceptia tardivitatii cererii de revizuire, pe care o va admite, pentru considerentele care succed:

Din cuprinsul cererii de revizuire, fundamentata pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ., Inalta Curte retine ca hotararea a carei anulare se solicita pe calea revizuirii este Decizia civila nr. 142/R pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, sectia a IV-a civila, la data de 15 martie 2018.

Caile de atac si termenele in care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publica, deoarece se intemeiaza pe interesul general de a inlatura orice imprejurari ce ar putea tergiversa, in mod nejustificat, judecata unei cauze. In consecinta, nici partile si nici instanta de judecata nu pot deroga, pe cale de interpretare, de la termenele prescrise de lege pentru exercitiul unei cai de atac si de la modalitatea in care acestea se calculeaza.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 322 pct. 7 alin. (1) din C. proc. civ. revizuirea unei hotarari pronuntate de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul, se poate cere daca exista hotarari definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite, in una si aceeasi pricina, intre aceleasi persoane, avand aceeasi calitate.

Potrivit prevederilor art. 324 alin. (1) pct. l C. proc. civ., termenul de revizuire este de o luna si se va socoti, in cazurile prevazute de art. 322 pct. l, 2 si 7 alin. (1), de la comunicarea hotararii definitive, iar cand hotararile au fost date de instante de recurs dupa evocarea fondului, de la pronuntarea ultimei hotarari.

Legea sanctioneaza cu decaderea nerespectarea termenelor procedurale stabilite pentru exercitarea cailor de atac, sens in care sunt de observat si dispozitiile art. 103 alin. (1) C. proc. civ., potrivit carora neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui act de procedura in termenul legal atrage decaderea, afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa sa.

Termenul de o luna, reglementat de art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., are caracterul unui termen legal, imperativ si absolut, a carui incalcare atrage sanctiunea decaderii partii din dreptul de a mai exercita calea de atac.
In speta, din actele dosarului rezulta ca termenul de o luna prevazut de art. 324 alin. (1) C. proc. civ. a fost depasit, intrucat Decizia nr. 142/R a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a IV-a civila, a carei revizuire se cere, a fost pronuntata in recurs la data de 15.03.2018, iar cererea de revizuire a fost expediata, catre instanta, la data de 05.12.2018, conform datei postei aplicata pe plicul de expediere, cu incalcarea termenului legal enuntat care s-a implinit la data de 15 aprilie 2018, conform art. 101 alin. (3) C. proc. civ., ce stipuleaza: 'Termenele statornicite pe ani, luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare'.

Sustinerea revizuentilor referitoare la termenul de formulare a cererii de revizuire, care ar curge de la data cand le-a fost comunicata decizia a carei revizuire o solicita - si care, de altfel, nici nu evoca fondul, astfel cum prevede art. 322 alin. (1) C. proc. civ. - nu este intemeiata, avand in vedere ca, in cazul prevazut de art. 322 pct. 7 alin. (2), termenul de revizuire este de o luna si se calculeaza de la pronuntarea ultimei hotarari (fiind o hotarare pronuntata de o instanta de recurs) si nu de la comunicarea acesteia”.


>> Decizia Inaltei Curti


Comentarii

# ovidiu dragos date 11 January 2020 14:14 0

desi este evident ca incalca art 6 din Conventie instantele nu acorda prioritate acestui tratat fundamental cu toate ca in alte situatii acorda si chiar din acest motiv inlatura explicit de la aplicare prevederi exprese, tot de stricta interpretare din dreptul intern. Ramane cum am ,,stabilit,,

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.