FALS SI UZ DE FALS. CONDAMNARE AVOCAT SI NOTAR – ICCJ, decizia nr. 2696/12.07.2011: "In 'Codul penal comentat si adnotat' – partea speciala vol. II, autorii au retinut ca actiunea de falsificare poate imbraca fie forma contrafacerii scrierii ori a subscrierii, fie forma alterarii in orice mod... Expresiei 'contrafacerea scrierii' trebuie sa i se acorde un sens mai larg, de alcatuire, de plasmuire a inscrisului, iar nu numai de imitare a scrierii manuscrise a continutului sau"

Data: 28 September 2015, 16:33 | autor: A.P. | 0 comentarii | 2771 afisari

Prin decizia penala nr. 2696/12.07.2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia penala a respins ca nefondate recursurile declarate de inculpatii D.C.B. (avocat) si M.C.P. (notar public) si de partea civila F.M.G. (fosta R.) impotriva sentintei penale nr. 125/01.04.2011 a Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a II-a penala.


Decizia nr. 2696/12.07.2011. Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia penala

Pres. Corina JIJIIE

Jud. Camenita PASCA

Jud. Traian GHERASIM

Obiectul dosarului: falsul intelectual (art. 289 CP 1969).

Faptele deduse judecatii: falsul in inscrisuri sub semnatura privata - art. 290 CP 1969; uzul de fals in forma continuata - art. 291 CP 1969, cu aplic. art. 41 alin. (2) CP 1969; falsul intelectual - art. 289 CP 1969; abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor - art. 246 CP 1969.

Solutia: "Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpatii Bostina Doru Catalin, Popa Marinela Carmen si partea civila Gruia (fosta Raducu) Florina Mihaela impotriva sentintei penale nr. 125 din 1 aprilie 2011 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala. Obliga recurentii inculpati Bostina Doru Catalin si Popa Marinela Carmen la plata sumelor de cate 275 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care sumele de cate 75 lei, reprezentand onorariile pentru apararea din oficiu, pana la prezentarea aparatorilor alesi, se vor avansa din fondul Ministerului Justitiei. Obliga recurenta parte civila Gruia (fosta Raducu) Florina Mihaela la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva. Pronuntata, in sedinta publica, azi 12 iulie 2011".

>>Decizia nr. 2696/12.07.2011 pronuntata de ICCJ – Sectia penala, in dosarul nr. 3142/2/2009

Extras din decizie:

"Analizand dispozitiile art. 290 C.pen., in lucrarea 'Codul penal comentat si adnotat' – partea speciala vol. II, pag. 251, 252 si 276, autorii Teodor Vasiliu, George Antoniu, Vasile Papadopol s.a. au retinut ca actiunea de falsificare poate imbraca fie forma contrafacerii scrierii ori a subscrierii, fie forma alterarii in orice mod. A contraface inseamna a reproduce ceva in mod fraudulos, a imita, a plasmui, a ticlui, a alcatui ceva, atribuindu-i caracter de adevar, de autenticitate. Facand trimitere la dispozitiile art. 288 C.pen., autorii lucrarii au aratat ca, datorita specificului inscrisurilor oficiale de a fi confectionate prin folosirea unor mijloace de imprimare mecanica (n.n. in prezent acest lucru este valabil si in privinta inscrisurilor sub semnatura privata, care pe scara larga si in mod obisnuit sunt tehnoredactate) expresiei 'contrafacerea scrierii' trebuie sa i se acorde un sens mai larg, si anume acela de alcatuire, de plasmuire a inscrisului, iar nu numai de imitare a scrierii manuscrise a continutului sau. S-a mentionat in aceeasi lucrare ca Tribunalul Suprem, cu ocazia pronuntarii deciziei de indrumare nr. 1/1970, fiind chemat sa se pronunte asupra problemei daca plasmuirea in intregime a unui inscris cade sub incidenta art. 288 C.pen., a dat o solutie afirmativa aratand ca, in ce priveste elementul material, contrafacerea poate fi totala, cand autorul plasmuieste inscrisul in intregime, sau partiala, acest din urma mod de falsificare constand de cele mai multe ori in semnarea falsa a pretinsului emitent.

Prin urmare, fata de cele mai sus precizate si coroborand probele cauzei in ceea ce il priveste pe inculpatul Bostina Doru Catalin, rezulta ca, in cazul sau, faptele de a intocmi la 15 septembrie 2003 actul constitutiv si statutul Fundatiei Everlex, in cuprinsul carora a mentionat in fals ca activul patrimonial al Fundatiei se compune din aportul initial in natura reprezentat din imobilul situat in Bucuresti, str. (...), acte pe care le-a autentificat la 6 noiembrie 2003, in conditiile in care Florina Mihaela Bostina, in calitate de coproprietar al imobilului mentionat, nu cunostea si nu-si daduse acordul cu privire la intrarea bunului in activul patrimonial al Fundatiei, dupa care inculpatul a folosit ulterior actele in fata mai multor autoritati publice, in vederea producerii de consecinte juridice (pentru dobandirea in ce priveste Fundatia, a personalitatii juridice, pentru inregistrarea fiscala a acesteia, pentru intabularea dreptului de proprietate), se circumscriu elementelor constitutive ale infractiunii prevazute de art. 290 C.pen.

Cum la dosar nu exista dovezi ca Florina Mihaela Bostina si-ar fi exprimat acordul in sensul celor atestate neadevarat in cuprinsul actului constitutiv si al statutului Fundatiei, reiese fara tagada ca inculpatul a plasmuit in intregime actele aratate, creand aparenta unor inscrisuri conforme cu realitatea, legea neimpunand conditia preexistentei, in cazul infractiunii prevazute de art. 290 C.pen., a unui inscris initial adevarat, asupra caruia sa intervina autorul, contrafacandu-l ori alterandu-l in vreun fel.

In legatura cu infractiunea prevazuta de art. 291 C.pen., se retine ca prima instanta a constatat in mod corect ca actele materiale care intra in continutul acestei infractiuni sunt cele referitoare la folosirea de catre inculpat, in fata mai multor autoritati publice, a declaratiei false autentificate nelegal de inculpata Popa Marilena Carmen, nefiind vorba despre actele materiale care intra in continutul constitutiv al infractiunii prevazute de art. 290 C.pen., respectiv folosirea de catre inculpat a actului constitutiv si a statutului Fundatiei in fata acelorasi autoritati publice.

Cat priveste cele invederate de aparatorul inculpatei Popa Carmen Marilena, Inalta Curte constata ca prima instanta interpretand probele cauzei, a stabilit corect vinovatia acesteia, neavand vreo relevanta, in ce priveste activitatea infractionala a inculpatei, ca partea civila a formulat plangere dupa trecerea unei perioade de un an de la data comiterii faptelor, ori ca sotii Bostina au colaborat anterior savarsirii infractiunilor cu biroul notarial reprezentat de inculpata".

Minuta sentintei penale nr. 125/01.04.2011 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a II-a penala, in dosarul nr. 3142/2/2009 (766/2009: "Admite cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de catre procuror. In baza art. 334 Cpp dispune schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatului Bostina Doru Catalin din 2 infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata in concurs real, prev. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, intr-o singura infractiune de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art. 290 Cod penal, respectiv din 8 infractiuni de uz de fals in concurs real, prev. de art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, intr-o singura infractiune uz de fals in forma continuata, prev. de art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

I. In baza art. 290 Cod penal condamna pe inculpatul Bostina Doru Catalin la o pedeapsa de 3 luni inchisoare. Face aplic. disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.p. In baza art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, condamna pe inculpatul Bostina Doru Catalin la o pedeapsa de 3 luni inchisoare. Face aplic. disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.p. In baza art. 33 lit. a - 34 lit. a Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de 3 luni inchisoare. Face aplic. disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.p. In baza art. 81 C.p. suspenda conditionat executarea pedepsei rezultante pe un termen de incercare de 2 ani si 3 luni, stabilit conform art. 82 C.p. In baza art. 359 C.pr.pen. atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 83 C.p. Face aplic. art. 71 al. 5 C.p.

II. In baza art. 289 Cod penal condamna pe inculpata Popa Carmen Marilena la o pedeapsa de 6 luni inchisoare. Face aplic. disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a si lit. b si c C.p. In baza art. 85 Cod penal anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 6 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 192 din 9 iulie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 2574 din 29 iunie 2010 a ICCJ si contopeste, potrivit art. 36 Cod penal pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata in cauza de fata cu pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. 192 din 9 iulie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 2574 din 29 iunie 2010 a ICCJ, inculpata avand de executat 6 luni inchisoare. In baza art. 289 Cod penal condamna pe inculpata Popa Carmen Marilena la o pedeapsa de 6 luni inchisoare. Face aplic. disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a si lit. b si c C.p. In baza art. 85 Cod penal anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 6 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 192 din 9 iulie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 2574 din 29 iunie 2010 a ICCJ si contopeste, potrivit art. 36 Cod penal pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata in cauza de fata cu pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. 192 din 9 iulie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 2574 din 29 iunie 2010 a ICCJ, inculpata avand de executat 6 luni inchisoare. In baza art. 246 Cod penal condamna pe inculpata Popa Carmen Marilena la o pedeapsa de 6 luni inchisoare. Face aplic. disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a si lit. b si c C.p. In baza art. 85 Cod penal anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 6 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 192 din 9 iulie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 2574 din 29 iunie 2010 a ICCJ si contopeste, potrivit art. 36 Cod penal pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata in cauza de fata cu pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. 192 din 9 iulie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 2574 din 29 iunie 2010 a ICCJ, inculpata avand de executat 6 luni inchisoare. In baza art. 33 lit. a - 34 lit. a Cod penal inculpata va executa pedeapsa cea mai grea, de 6 luni inchisoare. In baza art. 81 C.p. suspenda conditionat executarea pedepsei rezultante pe un termen de incercare de 2 ani si 6 luni, stabilit conform art. 82 C.p. In baza art. 359 C.pr.pen. atrage atentia inculpatei asupra disp. art. 83 C.p. Face aplic. art. 71 al. 5 C.p.

In baza art. 14 alin. 3 lit.a Cpp. cu referire la art. 445 Cpp, dispune anularea inscrisurilor falsificate, respectiv actul constitutiv si statutul fundatiei 'Everlex', respectiv incheierea de autentificare nr. 4520/6.11.2003 si incheierea de legalizare a semnaturii nr. 931375.11.2003, birou notar public Popa Carmen Marilena.

In baza art. 14 cu referire la art. 346 Cpp., ia act ca partea civila, prin concluziile scrise, a renuntat la despagubiri civile. In baza art. 199 alin. 3 Cpp., respinge ca nefondate cererile partii civile de scutire, respectiv de reducere a cuantumului amenzii judiciare aplicate potrivit art. 198 alin. 2 Cpp. In baza art. 191 alin. 1 si 2 Cpp, obliga fiecare inculpat la cate 1000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu recurs".

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.