DOSARUL “CAPRIOARA” - ABUZ IN SERVICIU SI COMPLICITATE LA ABUZ IN SERVICIU – Decizia definitiva a Curtii de Apel Bucuresti nr. 591 / A din 13 aprilie 2017 in dosarul 3469/3/2015 prin care judecatoarele Iuliana Ciolca si Carmen Balaci au decis achitarea expertelor Ileana Roxana Cernea si Elena Valentina Musuroiu sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, respectiv sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de abuz in serviciu

Data: 08 August 2017, 18:38 | autor: L.J. | 0 comentarii | 1196 afisari

Prin Decizia penala nr. 591 / A pronuntata la 13 aprilie 2017 in dosarul 3469/3/2015, Curtea de Apel Bucuresti, sectia II Penala apreciaza ca apelul formulat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - DNA este nefondat, iar apelurile formulate de inculpatele Cernea (Pintea) Ileana Roxana si MUSUROIU Elena Valentina sunt intemeiate. Curtea desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata, numai in ceea ce le priveste pe inculpatele CERNEA (PINTEA) ILEANA ROXANA si MUSUROIU ELENA VALENTINA, achita pe inculpata CERNEA (PINTEA) ILEANA ROXANA sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, prevazuta de art. 297 alin. 1 C.pen., achita pe inculpata MUSUROIU ELENA VALENTINA sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.pen.

Decizia penala nr. 591 / A pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, sectia II Penala

Curtea constituita din :

Presedinte : IULIANA CIOLCA

Judecator : CARMEN BALACI

Obiectul dosarului: infractiuniea de abuz in serviciu, prevazuta de art. 297 alin. 1 C.pen, art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.pen.

Solutia pe scurt:

In baza art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelurile formulate de apelanteleintimate- inculpate CERNEA (PINTEA) ILEANA ROXANA si MUSUROIU ELENA VALENTINA impotriva sentintei penale nr. 2461/25.10.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala in dosarul nr. 3469/3/2015.

Desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata, numai in ceea ce le priveste pe inculpatele CERNEA (PINTEA) ILEANA ROXANA si MUSUROIU ELENA VALENTINA, si, pe fond, rejudecand :

In temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen., achita pe inculpata CERNEA (PINTEA) ILEANA ROXANA sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, prevazuta de art. 297 alin. 1 C.pen.

Inlatura, din minuta si dispozitivul sentintei penale apelate, aplicarea dispozitiilor legale referitoare la solutia de condamnare a inculpatei CERNEA (PINTEA) ILEANA ROXANA la pedeapsa principala de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, prevazuta de art. 297 alin. 1 C.pen., precum si a dispozitiilor legale subsecvente solutiei de condamnare, privind aplicarea pedepselor complementare si accesorii si suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale.

In temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen., achita pe inculpata MUsUROIU ELENA VALENTINA sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.pen.

Inlatura, din minuta si dispozitivul sentintei penale apelate, aplicarea dispozitiilor legale referitoare la solutia de condamnare a inculpatei MUSUROIU ELENA VALENTINA la pedeapsa principala de 2 ani inchisoare pentru savarsirea complicitatii la infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art. 48 C.pen. rap. art. 297 alin. 1 C.pen., precum si a dispozitiilor legale subsecvente solutiei de condamnare, privind aplicarea pedepselor complementare si accesorii si suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale.

In baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea cauzei in fazele de urmarire penala si de cercetare judecatoreasca in prima instanta raman in sarcina statului.

Inlatura, din minuta si dispozitivul sentintei penale apelate, aplicarea art. 274 alin. 1 si 2 C.pr.pen., in baza caruia s-a dispus obligarea inculpatelor Cernea (Pintea) Ileana Roxana si Musuroiu Elena Valentina la plata sumei de cate 1.000 de lei fiecare, reprezentand cheltuieli judiciare catre stat.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate care nu contravin prezentei decizii.

In baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelantul PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE si JUSTITIE - DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE impotriva sentintei penale nr. 2461/25.10.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala in dosarul nr. 3469/3/2015.


Extras din motivarea deciziei Curtii de Apel Bucuresti din 13 aprilie 2017 (dosar 3469/3/2015):

"Curtea, examinand legalitatea si temeinicia sentintei penale apelate, atat prin prisma motivelor invocate de catre apelanti, cat si din oficiu, sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei, potrivit dispozitiilor art. 417 alin. 2 C.pr.pen. si art. 420 alin. 10 C.pr.pen., apreciaza ca apelul formulat de Parchetul de pe langa INALTA Curte de CASATIE si JUSTITIE - Directia NATIONALA ANTICORUPTIE este nefondat, iar apelurile formulate de inculpatele Cernea (Pintea) Ileana Roxana si MUSUROIU Elena Valentina sunt intemeiate, pentru urmatoarele considerente ...

Precizari prealabile

In primul rand, avand in vedere deplina antinomie, deopotriva, prin continut si finalitate, intre apelul formulat de catre Parchet, pe de o parte, si apelurile formulate de catre cele doua inculpate, pe de alta parte, Curtea urmeaza, tinand seama si de solutia pe care o va pronunta prin prezenta decizie, a analiza legalitatea si temeinicia sentintei penale apelate din perspectiva elementelor constitutive ale tuturor infractiunilor pentru care au fost trimisi in judecata toti cei 3 inculpati, prin raportare atat la probatoriul administrat in cauza in toate cele 3 faze procesuale (urmarirea penala, cercetarea judecatoreasca in prima instanta si cercetarea judecatoreasca in calea de atac a apelului), cat si la dispozitiile legale din Codul penal si din legile speciale, precum si la prevederile statutare si regulamentare incidente in prezenta cauza.

In al doilea rand, tinand seama de specificul solutiei care va fi pronuntata cu privire la toate infractiunile pentru care cei 3 inculpati au fost trimisi in judecata, aceea de achitare, Curtea constata ca fiind superflua orice referire la temeinicia sentintei penale apelate, in ceea ce priveste solicitarile inculpatelor de reindividualizare a pedepselor (principale, complementare si accesorii) aplicate acestora de catre prima instanta...

In al treilea rand, Curtea va face referire, in cuprinsul considerentelor ce vor succede, la sentinta penala nr. 140/06.02.2015, pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca - Sectia Penala in dosarul nr. 271/231/2010, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1589/18.12.2015, pronuntata de Curtea de Apel Cluj - Sectia Penala, intrucat aspectele de fapt si de drept analizate prin aceste hotarari judecatoresti constituie, in esenta, o chestiune prejudiciala sui generis, aspecte determinate de contextul particular in care se pretinde ca ar fi fost comise infractiunile pentru care au fost trimisi in judecata cei 3 inculpati din prezentul dosar...

Parchetul a apreciat ca faptele anterior descrise intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu prevazute de art. 297 alin. 1 C.pen., in ceea ce o priveste pe inculpata Cernea (Pintea) Ileana Roxana, si ale complicitatii la infractiunea de abuz in serviciu prevazute de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., in privinta inculpatilor MUSUROIU Elena Valentina si Macovei Liviu.

Preliminar expunerii propriilor argumente de fapt si de drept prin considerentele prezentei decizii, Curtea constata ca, pentru a dispune trimiterea in judecata a celor 3 inculpati sub aspectul savarsirii infractiunilor anterior expuse, Parchetul a utilizat un rationament logico-juridic care excede atat deductiei fundamentate in urma evaluarii chintesentei probelor administrate in timpul urmaririi penale, cat si dispozitiilor legale din Codul penal ce reglementeaza infractiunile deduse judecatii, din punctul de vedere al elementelor constitutive ale acestor infractiuni.

De asemenea, Curtea remarca faptul ca Parchetul nu a indicat, in concret, pe de o parte, care sunt dispozitiile legale - fie din Codul de procedura penala, fie din legile speciale, normele si regulamentele ce reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatii de expert contabil si modalitatea de intocmire a expertizelor contabile judiciare - pretins a fi fost incalcate de catre cei 3 inculpati, iar pe de alta parte, care este prejudiciul pretins a se fi produs prin faptele imputate inculpatilor sau care este persoana fizica sau juridica ale carei drepturi ori interese legitime se pretinde a fi fost vatamate prin faptele imputate inculpatilor.

Prin urmare, Curtea constata ca rechizitoriul s-a bazat pe aprecieri generale asupra conduitei adoptate de catre cei 3 inculpati in desfasurarea activitatii de expert contabil, atat a celui numit din oficiu de catre instanta, cat si a celor desemnati la solicitarea partilor din dosarul nr. 271/231/2010 al Judecatoriei Cluj-Napoca, aprecieri care, astfel, nu pot fundamenta solutia de condamnare a inculpatilor sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu.

Curtea apreciaza ca fiind deosebit de relevante - din perspectiva solutiei de achitare pe care o va pronunta cu privire la inculpatele Cernea (Pintea) Ileana Roxana si MUSUROIU Elena Valentina sub aspectul infractiunii de abuz in serviciu - imprejurarile relatate de catre inculpata Cernea (Pintea) Ileana Roxana privind modalitatea de lucru adoptata in scopul efectuarii expertizei contabile judiciare.

Analiza incidentei in cauza a dispozitiilor legale penale si procesual-penale, precum si a normelor profesionale ce reglementeaza activitatea expertilor contabili judiciari

Avand in vedere ca aspectele de fapt relatate - in mod unitar, concordant - de catre cei 3 inculpati sunt confirmate prin ansamblul probatoriu prezentat si analizat in mod coroborat in considerentele ce preced, nefiind, asadar, infirmate de absolut nicio proba, Curtea constata ca declaratiile celor 3 inculpati exprima adevarul obiectiv - constand, deopotriva, in indeplinirea de catre experti a atributiilor de ansamblu privind intocmirea raportului de expertiza contabila judiciara, cu respectarea intocmai a dispozitiilor legale si a normelor profesionale, si in inexistenta vreunui prejudiciu sau vatamari a drepturilor ori intereselor legitime ale vreunei persoane - imprejurare in raport de care sunt demonstrate, pe de o parte, nelegalitatea si netemeinicia solutiei pronuntate prin sentinta penala apelata, de condamnare a inculpatelor Cernea (Pintea) Ileana Roxana si MUSUROIU Elena Valentina, precum si legalitatea si temeinicia solutiei pronuntate prin sentinta penala apelata, de achitare a inculpatului Macovei Liviu.

1. Infractiunea de abuz in serviciu

Astfel, potrivit art. 297 alin. 1 C.pen., constituie infractiunea de abuz in serviciu fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane juridice sau ale unei persoane fizice.

Prin urmare, Curtea constata ca, in vederea intrunirii elementelor constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu, este necesara indeplinirea, in mod cumulativ, sub aspectul elementului material al laturii obiective a infractiunii, a doua conditii care vor fi analizate separat in cele ce urmeaza.

Prima conditie vizeaza neindeplinirea unui act sau indeplinirea acestuia in mod defectuos de catre functionarul aflat in exercitarea atributiilor de serviciu...

Curtea nu achieseaza la punctul de vedere expus in rechizitoriu cu privire la cei 3 inculpati si preluat in sentinta penala apelata referitor doar la cele doua inculpate, avand in vedere ca, din situatia de fapt dovedita prin ansamblul probatoriului analizat in mod coroborat in considerentele prezentei decizii, rezulta, dincolo de orice indoiala rezonabila, imprejurarea potrivit careia inculpata Cernea (Pintea) Ileana Roxana i-a permis inculpatei MUSUROIU Elena Valentina sa redacteze raportul de expertiza - fapt asumat, de altfel, de catre inculpata Cernea (Pintea) Ileana Roxana prin declaratiile date in cauza - insa, acest aspect nu constituie, in opinia instantei de control judiciar, o incalcare a obligatiilor prevazute in Codul de procedura penala, in legislatia speciala si in normele profesionale, pentru urmatoarele argumente. (...)

In consecinta, Curtea constata ca atat inculpata Cernea (Pintea) Ileana Roxana, cat si inculpata MUSUROIU Elena Valentina au respectat normele profesionale nr. 3523 - delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile - pct. 1, potrivit carora efectuarea lucrarilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegata altor persoane de catre expertii contabili numiti / desemnati la cererea partilor sau din oficiu.

Un alt considerent in raport de care Curtea constata ca niciunul dintre cei 3 experti nu a incalcat dispozitiile legale sau normele profesionale in elaborarea expertizei - ca procedeu probatoriu in sensulart. 97 alin. 3 C.pr.pen. - si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara - ca mijloc de probain sensul art. 97 alin. 2 lit. e teza a II-a C.pr.pen. - il constituie acela potrivit caruia nicio dispozitie din "Capitolul VII - Expertiza si constatarea" din Codul de procedura penala, respectiv art. 172 - 181, nu impune, in mod expres, explicit, ca, de altfel, nici implicit, ca operatiunea de tehnoredactare a raportului de expertiza sa fie realizata exclusiv de catre expertul numit/desemnat de catre instanta, si, astfel, interzicerea efectuarii acestei operatiuni de catre expertul desemnat de parte si incuviintat de instanta.

Din aceasta perspectiva, Curtea remarca faptul ca art. 178 alin. 2 teza I C.pr.pen. prevede ca atunci cand sunt mai multi experti se intocmeste un singur raport. Asadar, nu se poate deduce, din interpretarea acestui text de lege sau a oricarui alt text din Codul de procedura penala ori din vreo lege speciala incidenta in materie, o interdictie a expertului recomandat de parte in a proceda la tehnoredactarea raportului...

In acest context, Curtea constata ca intreaga activitate desfasurata de catre experti nu a relevat incalcarea de catre acestia a vreunei dispozitii din legislatia primara sau din cea secundara.

Din acest ultim punct de vedere, Curtea remarca faptul ca nici Parchetul, in rechizitoriul intocmit, nici Tribunalul, in considerentele sentintei penale apelate, nu au indicat - punctual, in concret - ce dispozitii legale sau norme profesionale ar fi fost incalcate de catre experti in activitatea desfasurata in vederea efectuarii expertizei si a intocmirii raportului de expertiza contabila judiciara.

Astfel, simpla prezentare in actul de sesizare a instantei (referitoare la toti cei 3 experti) si in sentinta penala apelata (in ceea ce le priveste pe cele doua inculpate) a activitatii desfasurate de catre experti constituie - in opinia instantei de control judiciar - aprecieri lipsite de fundament probatoriu si legal, astfel ca nu se pot circumscrie elementului material al laturii obiective a infractiunii de abuz in serviciu.

Pentru toate considerentele de fapt si de drept anterior expuse, Curtea constata ca in cauza nu este indeplinita prima conditie prevazuta de art. 297 alin. 1 C.pen.

Cea de-a doua conditie consta in aceea ca prin fapta functionarului public sa se cauzeze o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.

Din aceasta perspectiva, Curtea constata ca paguba sau vatamarea trebuie dovedite in mod expres, prin indicarea - punctual, in concret - a prejudiciului ori a vatamarii pretins a fi fost aduse drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane, avand in vedere ca infractiunea de abuz in serviciu este oinfractiune materiala, de rezultat.

Referitor la acest aspect, Curtea constata ca Parchetul nu a identificat paguba concreta sau persoana fizica ori juridica pretins a fi fost prejudiciata ori ale carei drepturi sau interese legitime ar fi fost vatamate prin faptele inculpatelor, constand in modalitatea in care au lucrat si colaborat in vederea intocmirii expertizei si a redactarii raportului de expertiza.

Curtea mai remarca faptul ca singurele mentiuni din rechizitoriu referitoare la pretinsul prejudiciu sunt expuse la sectiunea privind descrierea faptelor retinute in sarcina celor 3 inculpati, la sectiunea referitoare la incadrarea juridica a faptelor si in citativul actului de sesizare a instantei.

Astfel, la sectiunile privind descrierea faptelor si incadrarea juridica a acestora, s-a precizat ca inculpata Cernea (Pintea) Ileana Roxana a incalcat principiul si, totodata, dreptul tuturor persoanelor la un tratament egal in fata legii si interesul participantilor la procesul penal si al statului in aflarea adevarului si respectarea legii, principii ocrotite si garantate prin dispozitii normative.

Din aceasta perspectiva, Curtea observa ca prejudiciul si vatamarea la care s-a facut referire in rechizitoriu constituie aprecieri generale, fara indicarea - punctual, in concret - a vreunei persoane care sa fi fost vatamata ori prejudiciata prin faptele inculpatilor.

Aceasta imprejurare explica, de altfel, motivul pentru care in citativul rechizitoriul a fost conceptata - ca persoana vatamata, nicidecum ca parte civila - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Or, potrivit art. 79 C.pr.pen., persoana care a suferit o vatamare fizica, materiala sau morala prin fapta penala se numeste persoana vatamata.

Conform art. 84 alin. 1 C.pr.pen., persoana vatamata care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal este parte in procesul penal si se numeste parte civila...

Din acest punct de vedere, Curtea constata faptul ca in prezenta cauza, pe de o parte, in afara de persoana vatamata Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei (actualul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului) nicio alta persoana fizica sau juridica nu a participat in proces in calitate de persoana vatamata si, cu atat mai mult, de parte civila, iar pe de alta parte, nici chiar persoana vatamata Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - in niciuna dintre fazele procesuale ale urmaririi penale, cercetarii judecatoresti in prima instanta si in apel - nu a invocat, in mod concret, producerea vreunui prejudiciu ori vatamarea vreunui drept sau interes legitim si, totodata, nu a solicitat administrarea vreunei probe sub acest aspect.

In acest context, Curtea remarca faptul ca singurul mijloc de proba la care a facut referire Parchetul este declaratia (...), jurist in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care, audiata fiind in data de 02.02.2015, a precizat, in esenta, ca, in conditiile in care Directia Nationala Anticoruptie a constatat sau va constata ca expertiza din dosarul nr. 271/231/2010 nu a fost legal intocmita, considera ca institutia din care face parte si statul nu au avut parte de un proces desfasurat in conditii de legalitate, existand astfel posibilitatea de a nu se stabili adevarul (depozitie aflata la filele 327-329 din volumul 1 al dosarului de urmarire penala nr. 634/P/2104).

In acest context, Curtea remarca faptul ca inexistenta unui prejudiciu sau a unei vatamari care sa se fi produs in dauna vreunei persoane fizice sau juridice a fost constatata inclusiv prin sentinta penala nr. 140/F/06.02.2015, pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca - Sectia Penala in dosarul nr. 271/231/2010 (aflata la filele 107-215 din volumul 3 al dosarului nr. 3469/3/2015 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I Penala), dosar in care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare de catre expertul desemnat din oficiu de catre instanta - inculpata Cernea (Pintea) Ileana Roxana si expertii recomandati de parti si incuviintati de instanta - inculpatii MUSUROIU Elena Valentina si Macovei Liviu.

Asadar, prin sentinta penala nr. 140/F/06.02.2015, in baza art. 25 C.pr.pen. si art. 397 C.pr.pen., s-a luat act ca persoanele vatamate Consiliul Judetean Vrancea, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Guvernul Romaniei nu s-au constituit parti civile in cauza.

Mai mult decat atat, prin aceasta sentinta, Judecatoria a constatat lipsa pagubei.

In acest sens, in considerentele sentintei penale nr. 140/06.02.2015 s-a retinut ca instanta a inlaturat din probatiune raspunsurile celor doi specialisti care au intocmit rapoartele de constatare tehnico-stiintifica financiare, ca fiind eronate si emise de persoane care nu au calitatea ceruta de lege, aceea de specialist cu inalta calificare; s-a concluzionat in sensul ca rapoartele de constatare tehnico-stiintifica financiara nu sunt in masura sa dovedeasca in mod credibil existenta prejudiciului, nefiind adecvate pentru sustinerea unei acuzari temeinice si, cu atat mai putin, pentru rigorile stabilirii adevarului.

Judecatoria a mai constatat ca prejudiciul retinut in rechizitoriu a fost stabilit global, nu printr-un calcul economic propriu-zis, ci ca urmare a unor rationamente juridice si de oportunitate eronate; astfel, paguba, care este un element de natura materiala, patrimoniala, nu a fost determinata de catre procuror...

In consecinta, Curtea concluzioneaza in sensul ca prejudiciul si vatamarea la care fac referire dispozitiile art. 297 alin. 1 C.pen. trebuie constatate si demonstrate in mod obiectiv, in concret, punctual, neputand fi, asadar, prezumate ori deduse de catre organele judiciare in urma unor aprecieri generale, fara a fi particularizate in raport de situatia de fapt existenta in dosar.

Pentru toate considerentele de fapt si de drept anterior expuse, Curtea constata ca in cauza nu este indeplinita nici cea de-a doua conditie prevazuta de art. 297 alin. 1 C.pen.

...

Or, avand in vedere ca infractiunea de abuz in serviciu este o infractiune materiala, de rezultat, Curtea apreciaza ca argumentele expuse de Tribunal, redate anterior, nu pot sustine solutia de condamnare a inculpatelor pentru aceasta infractiune.

Pentru toate aceste motive, Curtea va admite apelurile formulate de inculpatele Cernea (Pintea) Ileana Roxana si MUSUROIU Elena Valentina si va dispune in consecinta, in sensul celor ce preced.

Totodata, ca un corolar intrinsec al solutiei de admitere a apelurilor declarate de inculpate, Curtea va respinge, ca nefondat apelul formulat de Parchet sub acest aspect.

2. Infractiunea de fals intelectual...

Preliminar expunerii propriilor argumente de fapt si de drept prin considerentele prezentei decizii, Curtea constata ca, pentru a dispune trimiterea in judecata inculpatei Cernea (Pintea) Ileana Roxana sub aspectul savarsirii infractiunii anterior expuse, Parchetul a utilizat un rationament logico-juridic care excede atat deductiei fundamentate in urma evaluarii chintesentei probelor administrate in timpul urmaririi penale, cat si dispozitiilor legale din Codul penal ce reglementeaza infractiunea dedusa judecatii, din punctul de vedere al elementelor constitutive ale acestei infractiuni.

Prin urmare, Curtea constata ca rechizitoriul s-a bazat pe aprecieri generale asupra conduitei adoptate de catre inculpata Cernea (Pintea) Ileana Roxana in desfasurarea activitatii de expert contabil, aprecieri care, astfel, nu pot fundamenta solutia de condamnare a inculpatei sub aspectul savarsirii infractiunii de fals intelectual. (...)

Solutia pronuntata de prima instanta

Tribunalul a constatat ca aspectele mentionate in concluziile raportului de expertiza contabila se coroboreaza cu situatia de fapt retinuta de Judecatoria Cluj-Napoca in dosarul nr. 271/231/2010, fara ca instanta sa aiba in vedere acest raport.

Preliminar expunerii propriilor argumente de fapt si de drept prin considerentele prezentei decizii, Curtea constata ca, pentru a dispune solutia de achitare a inculpatei Cernea (Pintea) Ileana Roxana sub aspectul savarsirii infractiunii de fals intelectual, Tribunalul a apreciat ca raportul de expertiza intocmit reflecta realitatea faptica constatata de catre Judecatoria Cluj-Napoca, si anume lipsa prejudiciului cauzat.

Motivele de fapt si temeiurile de drept expuse de catre instanta de control judiciar

Curtea, avand in vedere efectul integral devolutiv al apelului prevazut in art. 417 alin. 1 C.pr.pen., si examinand cauza sub toate aspectele de fapt si de drept, potrivit art. 417 alin. 2 C.pr.pen., prin raportare, deopotriva, la ansamblul probatoriu administrat in cauza in toate cele 3 faze procesuale (urmarire penala, prima instanta si apel) si la dispozitiile legale incidente, constata ca fapta pentru care inculpata Cernea (Pintea) Ileana Roxana a fost trimisa in judecata nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals intelectual. (...)

3. Infractiunea de favorizarea faptuitorului

Preliminar expunerii propriilor argumente de fapt si de drept prin considerentele prezentei decizii, Curtea constata ca, pentru a dispune trimiterea in judecata a celor doua inculpate sub aspectul savarsirii infractiunilor anterior expuse, Parchetul a utilizat un rationament logico-juridic care excede atat deductiei fundamentate in urma evaluarii chintesentei probelor administrate in timpul urmaririi penale, cat si dispozitiilor legale din Codul penal ce reglementeaza infractiunile deduse judecatii, din punctul de vedere al elementelor constitutive ale acestor infractiuni.

Prin urmare, Curtea constata ca rechizitoriul s-a bazat pe aprecieri generale asupra conduitei adoptate de catre cele doua inculpate in desfasurarea activitatii de expert contabil, atat a celui numit din oficiu de catre instanta, cat si a celui desemnat la solicitarea uneia dintre partile din dosarul nr. 271/231/2010 al Judecatoriei Cluj-Napoca, aprecieri care, astfel, nu pot fundamenta solutia de condamnare a inculpatelor sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizarea faptuitorului.

Solutia pronuntata de prima instanta

Tribunalul a constatat ca solutia de achitare pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca in dosarul nr. 271/231/2010, ramasa definitiva prin decizia Curtii de Apel Cluj, confirma fara dubiu realitatea concluziilor formulate in raportul de expertiza si conformitatea acestora cu dispozitiilor legale si cu adevarul; totodata, s-a apreciat ca temeiul legal al solutiei de achitare pronuntate in dosarul nr. 271/231/2010 are o foarte mare importanta in aceasta cauza, intrucat in functie de acesta se poate retine sau nu infractiunea de favorizarea faptuitorului, astfel ca neindeplinirea conditiei tipicitatii faptei, in sensul ca aceasta nu este prevazuta de legea penala, nu este apta sa conduca la retinerea acestei infractiuni.

Preliminar expunerii propriilor argumente de fapt si de drept prin considerentele prezentei decizii, Curtea constata ca, pentru a dispune solutia de achitare a celor doua inculpate sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizarea faptuitorului, Tribunalul a retinut ca ...a fost achitat in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b C.pen., retinand absenta tipicitatii faptelor sale, motiv pentru care nu se poate retine in sarcina celor doua inculpate infractiunea de favorizarea faptuitorului, fapta neintrunind conditiile necesare sub aspectul laturii obiective...

Asadar, Curtea remarca faptul ca in cauza nu sunt indeplinite cerintele de tipicitate specifice infractiunii de favorizarea faptuitorului, prin raportare la art. 15 alin. 1 C.pen. - cu referire la una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii, aceea privind prevederea faptei in legea penala.

Prin urmare, Curtea constata ca in speta este incident cazul de achitare prevazut de art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. - fapta nu este prevazuta de legea penala.

Sub aspectul laturii subiective a infractiunii de favorizarea faptuitorului, Curtea apreciaza, avand in vedere ansamblul considerentelor de fapt si de drept anterior expuse, prin raportare la declaratiile date de cele doua inculpate in timpul urmaririi penale si in prima instanta, ca, prin activitatea de expert pe care au desfasurat-o in cauza care a format obiectul dosarului nr. 271/231/2010, expertele nu au acceptat posibilitatea incalcarii dispozitiilor legale si a normelor profesionale specifice profesiei si nici denaturarea adevarului prin intocmirea raportului de expertiza si, cu atat mai mult, nu au urmarit favorizarea unuia dintre inculpatii din acel dosar - aspecte deosebit de relevante in contextul in care infractiunea de favorizarea faptuitorului poate fi comisa numai cu forma de vinovatie a intentiei, fiind, asadar, exclusa posibilitatea comiterii faptei din culpa, fie simpla, fie cu prevedere.

In concluzie, Curtea constata ca in cauza nu a fost dovedita forma de vinovatie a intentiei, nici indirecte si, cu atat mai mult, nici directe, in sensul art. 16 alin. 3 lit. b si, respectiv, lit. a C.pen.

Asadar, Curtea remarca faptul ca in cauza nu sunt indeplinite cerintele de tipicitate specifice infractiunii de favorizarea faptuitorului, prin raportare la art. 15 alin. 1 C.pen. si art. 16 alin. 1 C.pen. - cu referire la una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii, aceea privind savarsirea faptei cu forma de vinovatie prevazuta de lege.

Prin urmare, Curtea constata ca in speta este incident cazul de achitare prevazut de art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.pen. - fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege.

In consecinta, Curtea constata ca in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de favorizarea faptuitorului, nici din punctul de vedere al laturii obiective, nici din punctul de vedere al laturii subiective".

*Cititi aici integral motivarea deciziei Curtii de Apel BucurestiAdauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.