CCR, DECIZIE PE SISTEMUL DE PENSII - “Creeaza un tratament juridic diferit”

Data: 07 februarie 2020, 11:27 | autor: L.J. | 0 comentarii | 2350 afisari

Lumea Juridica prezinta Decizia 702/2019 a Curtii Constitutionale privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia arata, in esenta, ca dispozitiile art.170 din Legea nr.263/2010, care prevad ca indicele de corectie a punctajului mediu anual in functie de care se calculeaza pensia se acorda la „inscrierea initiala la pensie”, sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza ca se aplica si persoanelor care au obtinut pensie de invaliditate inaintea intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010, cu efectul excluderii acestora de la acordarea acestui indice cu prilejul calcularii pensiei pentru limita de varsta in conditiile acestei din urma legi. In acest sens, precizeaza ca pensia de invaliditate nu poate fi apreciata ca o inscriere initiala la pensie, avand in vedere atat caracterul aleatoriu al acesteia, cat si principiul egalitatii prevazut de dispozitiile art.2 lit.d) din Legea nr.263/2010, potrivit carora tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, aflati in aceeasi situatie juridica, trebuie sa li se asigure un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege.

In caz contrar, este incalcat principiului egalitatii in drepturi a cetatenilor, deoarece elementul aleatoriu al pierderii capacitatii de munca nu justifica un tratament diferit intre persoanele pentru care Legea nr.263/2010 prevede aceleasi conditii de pensionare pentru limita de varsta.

Autorii exceptiei amintesc ca ratiunea instituirii indicelui de corectie afost aceea de atenuare a efectelor negative generate de modul initial de calcul al pensiei, care determina pentru toate persoanele care intra sub incidenta noii legi un punctaj mediu anual mai mic prin cresterea stagiului complet de cotizare.

Totodata, autorii exceptiei sustin ca pensia pentru limita de varsta este una de sine statatoare si nu decurge din pensia de invaliditate, modul de stabilire intrand sub incidenta art.95 din Legea nr.263/2010.

De asemenea, autorii invoca cele retinute de Curtea Constitutionala prin Decizia nr.680 din 26 iunie 2012, in sensul ca legiuitorul nu poate impune conditii nerezonabile pentru persoanele care si-au pierdut total sau partialcapacitatea de munca din cauza bolilor obisnuite si a accidentelor care nu au legatura cu munca in privinta acordarii pensiei de invaliditate.

Autorii exceptiei considera ca cele retinute de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr.71 din 16 octombrie 2017 si Decizia nr.29 din 14 mai 2018 sunt neconstitutionale, intrucat interpreteaza dispozitiile art.170 din Legea nr.263/2010 in sensul care produce efectele neconstitutionale criticate. In sfarsit, invoca dispozitiile art.49 alin.(1) din Legea nr.263/2010 care asimileaza stagiului de cotizare perioada in care asiguratul a primit pensia de invaliditate, considerand ca aceasta este un argument in plus in favoarea faptului ca acordarea acestei pensii nu poate fi considerata ca inscriere initiala la pensie.


Extras din decizia CCR:

“Prin Decizia nr.29 din 14 mai 2018 privind pronuntarea unei hotarari prealabile cu privire la interpretarea dispozitiilor art.170 alin.(1) si (3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.568 din 5 iulie 2018, paragraful 71, Inalta Curte de Casatie si Justitie- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drepta decis ca 'nu se poate retine niciun argument pentru care Decizia nr.71 din 16 octombrie 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sa nu se aplice in ceea ce priveste modul de interpretare a art.170 alin.(1) si (3) din Legea nr.263/2010 tuturor categoriilor de pensii, deci si pensiilor de invaliditate'.

Fata de cele mai sus aratate, Curtea Constitutionala retine ca, prin dispozitiile art.170 din Legea nr.263/2010, legiuitorul a prevazut aplicarea unui indice de corectie la punctajul mediu anual pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Din expunerea de motive la Legea nr.263/2010 nu reies in mod evident motivele care au justificat aceasta solutie legislativa. Acestea sunt insa clarificate in expunerea de motive la Legea nr.3/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.93 din 14 februarie 2013, in care s-a retinut ca: Articolul 170 dinLegea nr.263/2010 cuprinde reglementari privind stabilirea unui indice de corectie pentru categoriile de pensionari ale caror drepturi au fost stabilite incepand cu 1 ianuarie 2011. Indicele de corectie este determinat in raport de anumiti indicatori ce urmeaza a fi comunicati de Institutul National de Statistica. Conform legislatiei anterioare, punctajul mediu anual se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare; stagiul complet de cotizare conform legislatiei in vigoare in perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2011 era cuprins intre 25-28 ani pentru femei si intre 30-32 ani pentru barbati. Conform legislatiei in vigoare, punctajul mediu anual se determina in mod similar cu precizarea ca, stagiul complet de cotizare, conform legislatiei in vigoare, este cuprins intre 28-35 de ani pentru femei si intre 32-35 ani pentru barbati. Raportand numarul de puncte realizate de asigurat la un stagiu complet de cotizare mai mare rezulta un punctaj mediu anual mai mic si, pe cale de consecinta un cuantum al pensiei mai mic.

Prin urmare, Curtea retine ca indicele de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010 reprezinta o masura prin care legiuitorul a urmarit sa compenseze consecintele negative in ceea ce priveste cuantumul pensiei pe care conditiile referitoare la stagiul complet de cotizare reglementate de Legea nr.263/2010 le au in raport cu cele stabilite prin Legea nr.19/2000.24. Intrarea in vigoare a dispozitiilor art.170 din Legea nr.263/2010 a avut loc la data de 1 ianuarie 2013. Astfel, art.193 alin.(2) din Legea nr.263/2010 a prevazut intrarea in vigoare a art.170 din aceeasi lege la 1 ianuarie 2012, iar, ulterior, termenul de intrare in vigoare a fost prorogat la data de 1 ianuarie 2013, prin dispozitiile art.II art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.636 din 10 septembrie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.283/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.887 din 14 decembrie 2011, cu modificarile ulterioare. La data de 23 ianuarie 2013 a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2013, care a modificat prin art.I pct.3 modul de calcul al indicelui de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010, in sensul ca acesta se obtine 'ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul 2011'. Ulterior, prin acte normative distincte, avandu-se in vedere formula de calcul astfel stabilita, s-au stabilit periodic diferite valori ale indicelui de corectie.

Dispozitiile art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 prevad ca aplicarea indicelui de corectie se face o singura data, 'la inscrierea initiala la pensie', subliniindu-se faptul ca acest beneficiu nu se poate acorda de mai multe ori, in mod cumulat. Astfel, persoanele care s-au pensionat anticipat, anticipat partial sau au obtinut o pensie de invaliditate in temeiul Legii nr.263/2010, beneficiind de dispozitiile art.170 din acest act normativ, nu pot solicita aplicarea inca o data a indicelui de corectie cu prilejul stabilirii pensiei pentru limita de varsta,atunci cand indeplinesc conditiile legale pentru acordarea acesteia.

In ceea ce ii priveste pe autorii exceptiei insa, Curtea observa ca acestia au obtinut o pensie de invaliditate in temeiul Legii nr.19/2000, dar indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta a avut loc dupa intrarea in vigoare a Legii nr.263/2010, fiind supusi conditiilor de stagiu complet de cotizare prevazute de aceasta lege. Prin urmare, acestia nu beneficiaza de aplicarea indicelui de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010, intrucat inscrierea initiala la pensie s-a facut potrivit legislatiei anterioare, care nu prevedea acordarea acestui beneficiu.

In consecinta, Curtea constata ca se creeaza o diferenta de tratament juridic intre persoanele care au obtinut initial o pensie de invaliditate potrivit Legii nr.19/2000 in raport cu persoanele care au obtinut acelasi tip de pensie in temeiul Legii nr.263/2010, din perspectiva conditiilor de calcul al pensiei pentru limita de varsta stabilita, care se acorda, in ambele situatii, in conditiile Legii nr.263/2010. 28. In jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a statuat in mod constant ca situatiile in care se afla anumite categorii de persoane trebuie sa difere in esenta pentru a justifica deosebirea de tratament juridic, iar aceasta deosebire de tratament trebuie sa se bazeze pe un criteriu obiectiv si rational. In acest sens sunt, spre exemplu, Decizia nr.86 din 27 februarie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.207 din 31 martie 2003, Decizia nr.476 din 8 iunie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.599 din 11 iulie 2006, sau Decizia nr.573 din 3 mai 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.363 din 25 mai 2011.

Referitor la interzicerea discriminarii, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in Hotararea din 4 noiembrie 2008, pronuntata in Cauza Carson si altii impotriva regatului Unit, a retinut ca 'articolul 14 ofera protectie impotriva oricaror discriminari in exercitiul drepturilor si libertatilor garantate de Conventie, dar orice diferenta nu semnifica, in mod automat, incalcarea sa. Pentru ca o asemenea incalcare sa se produca, trebuie stabilit ca persoane aflate in situatii analoage sau comparabile beneficiaza de un tratament preferential si ca distinctia nu isi gaseste nicio justificare obiectiva si rezonabila. In acest sens, statele parti beneficiaza de o anumita marja de apreciere pentru a determina daca si in ce masura diferentele intre situatii analoage sau comparabile sunt de natura sa justifice distinctiile de tratament juridic aplicabile, intinderea acestei marje depinzand de circumstantele concrete ale fiecarei situatii. O distinctie de tratament privitoare la un drept prevazut de Conventie nu trebuie numai sa urmareasca un scop legitim, trebuie in acelasi timp sa existe un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul urmarit'.

Prin urmare, avand in vedere aceste repere jurisprudentiale, Curtea Constitutionala urmeaza sa analizeze daca a existat un scop legitim pentru instituirea unui tratament juridic distinct si daca se poate constata unraport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul urmarit.

In consecinta, Curtea aminteste ca reglementarea art.170 din Legea nr.263/2010 privitoare la aplicarea unui indice de corectie s-a realizat ca o masura compensatorie pentru persoanele care se pensioneaza in temeiul acestei legi in raport cu cele care s-au pensionat in temeiul Legii nr.19/2000,care au beneficiat de conditii mai favorabile,existand, prin urmare, o justificare obiectiva a faptului ca acest indice de corectie nu se aplica si persoanelor aflate in ultima ipoteza. De altfel, si Curtea Constitutionala, in jurisprudenta sa, a statuat ca situatia diferita in care se afla cetatenii in functie de reglementarea aplicabila potrivit principiului tempus regitm actum nu poate fi privita ca o incalcare a dispozitiilor constitutionale care consacra egalitatea in fata legiisi a autoritatilor publice, fara privilegii si discriminari. In acest sens este, spre exemplu, Decizia nr.1541 din 25 noiembrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.30 din 13 ianuarie 2011. (…)

Curtea retine ca solicitarea acordarii pensiei de invaliditate inaintea implinirii conditiilor de stagiu si varsta necesare acordarii pensiei pentru limita de varsta nu a reprezentat o manifestare de vointa a asiguratului pentru obtinerea dreptului la pensie in conditii mai favorabile, ci este consecinta unor evenimente imprevizibile,cu efecte negative asupra capacitatii de munca a persoanei in cauza.

Mai mult, Curtea observa ca la data stabilirii pensiei pentru limita de varsta, potrivit Legii nr.263/2010, atat pentru persoanele care au obtinut pensie de invaliditate in temeiul Legii nr.19/2000, cat si pentru cele care au obtinut acelasi tip de pensie in temeiul Legii nr.263/2010, se va avea in vedere stagiul complet de cotizare prevazut de aceasta din urma lege. Asa fiind, persoanele care au obtinut pensie de invaliditate potrivit legislatiei anterioare nu beneficiaza de niciun avantaj obtinut in temeiul Legii nr.19/2000, astfel incat excluderea acestora de la aplicarea indicelui de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010 nu este justificata in mod obiectiv si rational.

In concluzie, avand in vedere cele mai sus retinute, Curtea constata ca, in ceea ce priveste persoanele care au obtinut pensie de invaliditate in temeiul Legii nr.19/2000, interpretarea sintagmei 'la inscrierea initiala la pensie', cuprinsa in continutul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010, in sensul ca acestora nu li se acorda indicele de corectie prevazut la alin.(1) al aceluiasi articol de lege cu prilejul stabilirii pensiei pentru limita de varsta in conditiile de stagiu de cotizare si varsta legala de pensionare prevazute de Legea nr.263/2010 creeaza un tratament juridic diferit, care nu este sustinut de o justificare obiectiva si rezonabila, fiind astfel contrar prevederilor constitutionale care consacra egalitatea in drepturi a cetatenilor. Prin urmare, Curtea apreciaza ca aceasta sintagma legala este constitutionala doar in masura in care se interpreteaza ca pentru persoanele care au obtinut pensie de invaliditate potrivit Legii nr.19/2000 inscrierea initiala la pensie se refera la momentul cand stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oara in conditiile Legii nr.263/2010, respectiv atunci cand a fost acordata pensia pentru limita de varsta.

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Nicolae Gheorghita, Stela Sandu, Maria Chioc, Florea Miu, Emilian Gheorghita, Aurica Costache, Marin Ciculescu si Niculina Banuta in Dosarele nr.4210/109/2017, nr.4696/109/2017, nr.5425/109/2017, nr.6984/109/2017, nr.6342/109/2017, nr.8068/109/2017, nr.8212/109/2017 si nr.8332/109/2017 ale Curtii de Apel Pitesti – Sectia I civila, respectiv de Eva Hanciuta in Dosarul nr.3457/108/2017 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia litigii de munca si asigurari socialesi constata ca sintagma 'inscrierea initiala la pensie' din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constitutionala, in ceea ce priveste beneficiarii pensiilor de invaliditate, in masura in care se interpreteaza ca se refera la stabilirea pensiei pentru limita de varsta prin aplicarea, pentru prima oara, a conditiilor de varsta legala de pensionare si stagiu complet de cotizare prevazute de Legea nr.263/2010”. 
>>Decizia CCR
 

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.